anasayfa | akademik  | kerpiç yapı | resim bankası | kerpiç network | etkinlikler | linkler
 
home | academic | earthen construction | image bank | kerpic network | events | links

 

 CV | dersler | tezler | yayınlar

1997-05 dönemi Dr. Bilge IŞIK tarafından BİTEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ   (2005-03-29)

ARAŞTIRMA ALANLARI: 1.prefabrikasyon, 2. kerpiç-alker teknolojisi, 3. üniversite eğitimi, sanayi işbirliği, 4.çeliğin mimaride kullanımı, 5.ahşabın mimaride kullanımı,  6.ekoloji, sürdürülebilirlik, yapı biyolojisi 7.deprem riski araştırmaları, 8.durabilite, kalite, 9. çağdaş yapı teknolojisi

 

1.  1997  Öztürk Behlül, 502 931 213, :  Büyük Açıklıklı Yapılarda Çatı Işıklıklar ( 9.1 )

2.  1997  Bahadır Ş. Selda, 502 935 227, :  Büyük Açıklıklı Yapılarda Taşıyıcı Sistemler (9.2)

3.  1997  ÇATAK Nilüfer, 502 931 237, :  Büyük Açıklıklı Yapılarda Çatı Işıklıkları (9.3)

4.  1997  AKIN Alev, 502 941 226, -- Jüri :  Prof. Dr. Erol GÜRDAL, Y.Doç.Dr. Murat AYGÜN  

               Yapı Kabuğundaki Dış Sıva Hasarlarının Belirlenmesi 1 (8.1)

5.  1998  DİL Hülya, 502 941 211, —Jüri :  Prof. Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU , Prof. Dr. Erol GÜRDAL  

                Konut Yapılarının Ekolojik Yükü (6.1)

6.  1998  PARLAK Nurgül, 502 941 230, – Jüri : Prof. Dr. Hasan KARATAŞ, Prof. Dr. Erol GÜRDAL

               Uzay Kafes Sistem ve Örtü Elemanları (4.1)

7.  1998  YAMAÇ Ziya, 502 941 234, – Jüri : Prof. Dr. Hasan KARATAŞ, Prof .Dr. Erol GÜRDAL

               Çok Katlı Çelik Yapılarında Döşeme Türü Kararı  Etkenleri (4.2)

8.  1999  GÜNDÜZ Gül Nur, 502 951 220, – Jüri :  Prof. Dr. Hasan KARATAŞ, Prof.Dr. Erol GÜRDAL

                Deprem Bölgelerinde Yığma Yapı Tasarımın Yönetmeliğe Göre İncelenmesi 2 (2.1, 8.2) 

9.  1999  TÜLBENTÇİ Tuğşad, 502 951 208, – Jüri :  Prof.Dr. Hakkı ÖNEL, Prof.Dr. Yıldız SEY  

               Yapı Üretiminde Toplam Kalite Yönetimi ve Kerpiç Yapıda İrdelenmesi 3 (2.2, 8.3)

10. 2000  HELVACI Gamze, 502 971 238, – Jüri :  Doç.Dr. Ayşe BALANLI, Doç. Dr. Lemi YÜCESOY 

                Alçı Katkılı Kerpiç ve Tuğla Duvarın Şanlıurfa Toplu Konut Projesi Üzerinde Karşılaştırılması 4 (2..3, 6.2)

11.  2001 KÖKNAR Sait Ali, 502 961 210, – Jüri :  Doç.Dr. Ayşe BALANLI, Doç.Dr. Lemi YÜCESOY  

                Yapısal Cam Uygulamalarda Saydamlığın İyileştirilmesi Üzerine Bir İnceleme  (9.4)

12. 2002  TOPRAK Zaide, 502 941 209, --  Jüri :  Prof. Dr. Hakkı ÖZGEN, Prof. Dr. Hakkı ÖNEL

                 Prefabrike Sanayi Yapılarının Deprem Etkisine Göre Değerlendirilmesi (1.2,7,1)

13. 2002  AYAZ Emre, 502 981 110, – Jüri : Doç. Dr. Nihal ARIOĞLU, Prof .Dr .Hakkı ÖNEL

               Yapılarda Sürdürebilirlik Kriterlerinin Ugulanabilirliği (6.3)

14  2002  ALMAÇ Umut, 502 991 174, – Jüri : Doç. Dr. Nihal ARIOĞLU, Doç. Dr. Ayşe BALANLI  

                  Alçı Bağlayıcılı Hazır Sıva ile Toprak Karışımının Hasarlı Kerpiç Yapılarda Onarım Harcı Olarak Kullanılabilmesi için Deneysel Araştırma (2.4, 8.4)

15  2002  AYDINAY Beylem, 502 991 040, – Jüri : Prof. Dr. Hasan BODUROĞLU, Prof .Dr. Özkan İŞLER  

                Alker Yapının Depremdeki Davranışının Belirlenmesi Amacı ile Duvar Numunesine Uygulanan Diyaganol Yük Altında Şekil Değiştirme Analizi (7.1)

16  2002  İBRAHİMOĞLU Fırat, 502 961 215, – Jüri : Prof.  Dr. Nesrin YARDIMCI, Prof. Dr. Görün ARUN 

               Asma Köprülerde Projelendirme ve Uygulama Tekniklerinin Lillebaelt ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Örneklerinin ile İncelenmesi (9.5)

17. 2002  TARTAR Ayça 502 001 266, – Jüri : Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI, Prof. Dr. Görün ARUN 

                Light Steel Construction Technology and Design Possibilities” Türkçe Adı: “Hafif Çelik Yapı Teknolojisi ve Tasarım Olanakları”  (4.3)

18. 2002  KUŞASLAN Deniz, 502 991 052, –Jüri : Doç .Dr. Nihal ARIOĞLU, Doç.Dr. Ayşe BALANLI

                Yapıda durabilite ve Hasar Analizi Alçılı Kerpiç Yapıda Hasar Oluşumunun İncelenmesi 8 (2.5, 8.5)

19. 2003  BALCI Emel, 502 991 060, – Jüri :  Doç.Dr. Murat AYGÜN, Prof.Dr. Hakkı ÖNEL

                Betonerme ve Çelik Hafif Taşıyıcılı Yapı Sistemlerinin Kaba Yapı Aşamasında Maliyetlerinin İrdelenmesi  (4.4)

20. 2003  TEKİN Nazlı, 502 011 139, – Jüri : Prof. Dr. Erol GÜRDAL, Doç. Dr. Canan TAŞDEMİR  

                Malzeme Özelliklerinin Yapı Hasarlarındaki Rolü ve Duvarda Isı-Su Etkisinde Davranışı (8.6)

21. 2003  GÜNEL Özlem, 502 991 070, – Jüri : Doç. Dr. Ayşe BALANLI, Doç. Dr. Murat AYGÜN  

                 Sürdürülebilir Bina Tasarımında İklim Verilerinin Değerlendirilmesi (8.7)

22. 2003  EREN Tanem, 502 991 097, – Jüri :  Doç.Dr. Leyla TANAÇAN, Doç. Dr. Ayşe BALANLI

                Konut yapımında gelişmiş ahşap ve hafif çelik iskelet Sistemlerin  Temel Yapı Elemanları Düzeyinde Analizleri mayıs (4.5)

23. 2003  ÖZYİĞİT Ozan, 502 991 151, – Jüri :  Prof. Dr. Hakkı ÖNEL, Yrd.Doç. Dr. Almila Halet BÜYÜKTAŞKIN

                Az katlı çelik iskelet bir yapının eleman ve bileşen düzeyinde incelenmesi, mayıs  (4.6)

24. 2003  AKGÜNDÜZ Nurgül, 502 011 141, -- Jüri :  Prof. Dr. Feridun ÇILI, Prof.. Dr. Canan TAŞDEMİR 

                Deprem bölgelerinde yığma yapı tasarımının Yönetmeliğe Gör İncelenmesi mayıs (7.2)

25. 2003 GÜRTAŞ Kıvanç, 502 011 135, – Jüri :  Doç. Dr. Mustafa KARAGÜLER, Doç. Dr. Canan TAŞDEMİR  

               Betonarme prefabrike sistemlerde dış cephe panelleri arasındaki derzlerin yalıtımı” (1.3)

26. 2003  İKİZ Serkan, 502 001 256, – Jüri :  Yrd.Doç. Dr. Hülya KUŞ , Prof. Dr. Canan TAŞDEMİR 

               Bina Kabuğunda Paslanmaz Çelik Kullanımının  Sürdürebilirlik Açısından  İncelenmesi  (4.7, 9.6)

27. 2003  DOĞAN Alper, 502 011 121, – Jüri : Doç. Dr. Gül KOÇLAR ORAL , Doç.Dr. Ayşe BALANLI  

               Adana’nın Sıcak Nemli İkliminde Dış Duvarlarda Oluşan Hasarların İrdelenmesi ve Yapısal Çözüm Önerileri (6.4)

28. 2003  ÇEBİ Demet, 502 021 375, – Jüri : Doç. Dr. Ayşe BALANLI, Doç. Dr. Murat AYGÜN  

                Sustainability of Construction Material Alker in North Cyprus at the Context of  Small Island Development States Criteria

29. 2003  ÖZCAN Ece, 502 021 368, --- Jüri : Doç.Dr. Cem ALTUN , Doç.Dr. Ayşe BALANLI

                Konut Sektöründe Hafif Çelik ve Alker Yapı Teknolojilerinin Birlikte Kullanılabilirliği 10 UZATMA

 

2004/05 dönemi YÜRÜMEKTE OLAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

30. 2003    COŞKUN Kevser, 502 011 134, Alker Teknolojisinin Püskürtme Beton Tekniği ile

                  Uygulanabilirliğinin Basınç Mukavemeti açısından Deneysel Değerlendirmesi  9 TESLİM

31. 2003    ÖZBUDAK Melike, 502 011 137,  Geleneksel Yığma Taş Yapıların Fiziksel ve Mekanik

                  Özelliklerinin İncelenmesi 5 Konak Örneği TESLİM 

32. 2003    OKUTAN Sibel, Ofis Yapılarında Hafifi Çelik Bölmeler  --TESLİM

33. 2003.   KEBAPÇI Özlem, Bahadır, Ekolojik Turizm Yapılarında Alker --DERS

34. 2003    UÇURUM Ebru  Ekolojik Çatıları – DONDURDU

35. 2004   Arzu KUŞASLAN ---PROJE II           

 

2004/05 DÖNEMİNDE YÜRÜYEN DOKTORA TEZİ

1.        Caner GÖÇER, Prefabrikasyon

2.        Emre OSMANOĞLU, Çelik yapılar

 

2003 Mayıs   Doç Dr Lemi YÜCESOY yönetiminde TESLİM EDİLEN ve KABUL EDİLEN TEZLER

1.   ÜNVER, Hasan   502 991 044        Çelik Yapı Detayları

2.   ÇELİK, Murat Doğan   502 991 172             Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistemler

 

 

Mailing Address: Büyükdere Cd. 93/2 34387 Mecidiyeköy, Istanbul - Türkiye Fax: +90 212 266 0279
Phone: +90 212 2887879 email: bilgeisik@superonline.com / bilge.isik@kerpic.org