20,1,1986

Sayın Rektör

Prof. Dr. Kemal KAFALI’ya ,

ALKER ile ilgili yapılmış olan ve bundan sonra yapılması düşünülen çalışmalar hakkında not.

  1. ALKER çalışmaları ile yurt içinde ve yurt dışında ki yayınların birer kopyası ekte sunulmuştur.

  2. Bu konuda bundan sonra yapılması yararlı olacağına inandığım, ancak 8,1,1986 den itibaren emekliye ayrıldığımdan, sürdürme olanağına sahip olamadığım, araştırma ve incelemeler hakkında kısa bir not bırakmayı gerekli gördüm.

  3. ALKER ‘in fiziksel vekimyasal bünye yapısının incelenmesi,

  4. ALKER üretiminin “ Pirinç kapçığı” katılarak denemesi ve karışımın neteliklerinin belirlenmesi,

  5. ALAKER ‘in ve pirinç kapçığı katkılı örneklerin ısı iletkenlik değerlerinin belirlenemsi ve değişik katkı oranlarına göre ısı iletkenlik değerindeki değişmelerin araştırılması,

  6. ALKER’le yapılmış olan Deneme Evinde bir ısınma peryodunda gerekli enerjinin belirlenmesi bir sene süreyle ısısal ve nemsel değişmelerin dış ve iç ortamda gözlenmesi.

  7. Ek enerji sarfı olmadan, doğal kaynaklarla Deneme evinin kendi kendine ısıtılması olanağının araştırılması.

Bundan önce yapılan ölçme çalışmalrı ile ısınma için gerekli gerçek enerji miktarı ve bunun ısınma süreci içindeki dağılımı belirlendikten sonra, bu tabloya göre gerekli enerjinin Güneş Kollektörü ve yeraltı ısı deposu ve olanak sağlandığı takdirde, ön cephedeki seraya konacak ısı pompası yardımıyla salanması olanağının araştırlması,

Saygı ile arzederim 

Prof. Ruhi KAFESÇİOĞLU