20,1,1986

ALKER ( Alçılı Kerpiç) Araştırması ve DENEME EVİ ile ilgili Yayınlar

 

 1. Yapı malzemesi olarak kerpicin alçı ile stabilizasyonu TUBİTAK MAG-505 araştırma projesi kesin raporu,
  Proje yürütücüsü : Prof. Ruhi Kafesçioğlu
  Yardımcı Araştırmacılar : Doç Dr. N. Toydemir, Doç Dr. E. Gürdal, Dr. B.Özüer

 2. Kırsal bölge yapıları için nitelikleri geliştirilmiş kerpiç, TUBİTAK VII. BİLİM Kongresi, Tebliğ0 Sayı 915-928 R. Kafesçioğlu, E.Gürdal, M.E Karagüler.

 3. Konut sorununa çözüm araken, Milliyet Gazetesi , 1981.

 4. Toprak malzeme ve yapı sektöründe enerji tasarrufu, DOĞA DERGİSİ, Seri B. Cilt 6, Sayı 2, 1982, Sayfa 23-31, Prof. R. Kafesçioğlu

 5. Bilgi Profili, No, 87, TUBİTAK Yayını.

 6. Earth contruction technology in TURKEY Prepared for the U.N. Centere for Human Settlements Nairobi, Kenya April 1983, pp.73, Prof.Ruhi Kafesçioğlu.

 7. ALKER ( Alçılı Kerpiç) denemsi ve sonuçları, Tebliğ, yakacak odun tasarrufu için kırsal ev yalıtım semineri, Org. ORKÖY ve F.A.O. 4-5 Haizran, 1984, Ankara

 8. Adobe Blocks Stabilized with Gypsum.
  R.Kafesçioğlu, E.Gürdal, a.Güner, S. Akman. HABİTA, Nairobi, Kenya.

 9. Conclusions of the research for gypsum stabilized Adobe (ALKER) and an application,
  Prepared for. Final Anoncement ınternational collaguimon. Brussels, Dec. 10-19, 1984, pp.87,

 10. Yapı malzemesi olarak kerpicin alçı ile stabilizasyonu,
  Prof.Ruhi Kafesçioğlu Yapı Dergisi, Sayı 42, 1982/1, Sa. 49-54.

 11. Toprak, Çağdaş Yapı Malzemesi, Prof.Ruhi Kafesçioğlu
  İlgi Ekstra- İlgi Dergisi eki.

 12. Alçılı kerpicin üretim olanaklarının araştırılması
  (Yüksek Lisans Tezi), Haziran 1984,
  Cemal Tanrıverdi, Mimar (İTÜ)
  Tez Yürütücüsü : Prof. Ruhi Kafesçioğlu

 13. Çağdaş yapı malzemesi ALKER ( Alçılı kerpiç)
  Prof. Ruhi Kafesçioğlu, Doç Dr. Erol Gürdal

  Bu kitapcık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Daresi Başkanlığı ve Shell ‘in işbirliği ile 8,000 adet basılarak tüm köylere, Ordu eğitim merkezlerine ve Bayındırlık ve İmar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşlarına dağıtıldı.

 14. ALKER ‘in halka tanıtımı :
  - Radyo- Konuşması, Aralık 1983
  - TV, Tanıtıcı Yayın, Ağustos 1984
  - Enerji Haftası nedeni ile açılan Sergide Shell standında örnek, Grafik, Slayd ve Film Gösterisi ile halka tanıtma, 8 Ocak 1985
   

 15. ALKER- Adobe Stabilize with Cypsum. (Porepties and an application) by Prof. Ruhi KAFESÇİOĞLU Prepared for : erdquake Seminar İstanbul, Sept 30, Nov, 6,1985