anasayfa | akademik  | kerpiç yapı | resim bankası | kerpiç network | etkinlikler | linkler
 
home | academic | earthen construction | image bank | kerpic network | events | links

 

 CV | dersler | tezler | yayınlar         yazdır>>>     kaydet>>>

IV.                          YAYINLAR          2005-03-18   tarih sırasına göre

 

 

IV. 1. Bildiri, Makale, Rapor

Yapı ve Malzeme Bilim Dalı

                               Bildiri veya Poster olduğu başlıktan sonra yazılıdır

                               Uluslararası Bildiriler “ italik ve bold” yazılmıştır

                               Yapısal çelik derneği faaliyetleri kapsamında bidiri ve seminer dökümanı

                               Alan: 601.02.002                   Yapı Elemanları ve Malzemeleri

                               Alan: 601.02.003                   Yapı Üretim ve Teknolojisi

                               Toplam 76, uluslararası 19

2005                        ÇALIŞMALAR                                                                                                                                                 

 

(73) IŞIK B., (2005), “Investigating the Earthquake Safety of Alker Wall” Earth Building 2005, University of Technology,

Sydney, 19-20 January

2004                        3TR        2Ing                                                                                                                                                    

(72) IŞIK B., (2004), (TESLİM) İnş Müh Odası, kerpiç yapının depremde davranış

(71) IŞIK B., (2004), “Alker-Eco Earthen Building”  Ispanya, PROMA-fitec ArGe fuar, sunuş, 8 Kasım04

(70) IŞIK B., (2004), “Bam Disaster and Lab research on Dissipation of Energy on Existing Earthen Building”  Germany, LEHM’04, 27.10.04 – 03.11.04

(69) IŞIK B., (2004), “Tarihte ve Günümüzde Kerpiç Mimari”, kerpiç Mimari Mirasımızı Koruyalım, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü, ICOMOS Türkiye Ulusal Komitesi, İTÜ Taşkışla, 21 nisan

(68) IŞIK B., (2004), “Yeni Malzemeler, PVC ile Tasarım” Yapıda Yeni Ürünler Fuarı, Hilton Convention Center Hilton Oteli,

19 Şubat 2004

 

2003                        2TR        1Ing                                                                                                                                                    

(67) IŞIK B., (2003), “Case Study on Alker (earth) Shooting Technology” 9th International Conference on the Study and

Conservation of Earthen Architecture-Terra 2003, ICHO (Iran Cultural Heritage Organization),

Yazd-Iran, 29Nov-5Dec 2003)

(66) IŞIK B., 2003: “Depreme Dayanıklı Yapı Elde Edilmesi için Alker Duvarın Tasarım Kriterlerinin araştırılması”, CD Bildiri

No: AE-048, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul

Ing Poster: Investigating the design criteria of alker wall to achive the earthquake safe structure

(65)  IŞIK B., 2003: “Sürdürülebilirlik Yolunda Ekolojik Yapı, Avrupa Birliği Araştırma Ortamında EHA projesi Önerisi”

 V.Proje Yönetimi Ulusal Kongresi, Istanbul Proje Yönetimi Derneği ve Istanbul Bilgi Üniversitesi, Ceylan

Interkontinental-Ist, 3-4 Nisan 2003; YAYIN: Dünya İnşaat, Mart 03

2002                        2TR                                                                                                                                                    

(64) TARTAR, A., IŞIK, B., 2002, Hafif Çelik Konstruksiyon Sistemi ve Tasarım Olanakları” II. Yapısal Çelik Haftası, Türk

 Yapısal Çelik Derneği, İTÜ Ayazağa Kampüsü, 16 Haziran,

(63) IŞIK B., 2002: “Türkiye’nin GAP Bölgesi için Alker Yapı Malzemesi ile Ekokent Önerisi” GAP 2002, GAP IV..

Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi-Şanlıurfa, 6-8 Haziran2002

2001                       2ing+4TR                                                                                                                                          

(62) IŞIK B., 2001: “Education Program-Experimental Study with the gypsum stabilized earthen wall material: Alker for

Sustainable Habitat –II,” Earthen Architecture Education in the World: Current Status and Future

Action, CRATerre-EAG Grenoble-Fransa, 2-5 October 2001

(61) IŞIK B., 2001: “Experimental Study with the gypsum stabilized earthen wall material: Alker

for sustainable habitat” Science Conference 2001, Yemeni Scientific Research Foundation (YSRF) San’a, 11-13 October 2001, www.ysrf.org.ye

(60) IŞIK B., DERİNÖZ C., 2001: “Çok Katlı Çelik Yapıların Tesisat Yerleştirme Prensibi ve Avantajları” Çelik Yapılar 2001

Semineri, Türk Yapısal Çelik Derneği, İTÜ Ayazağa Kampüsü İnşaat Fakültesi, 18-21 Ekim

                               Yayın: Dünya İnşaat 2001-10, pp 92-96

(59) IŞIK B., 2001: “21. yy’da Çelik Mimariye Doğru” Makale, Şantiye, Ekim, sayı 160, pp 38-39

(58) IŞIK B., 2001: “Çelik Yapının Mimari Tasarım İlkeleri” Türk Yapısal Çelik Derneği, Adapazarı Semineri, 01 08.2001

(57) IŞIK B., 2001: “Mimar ve Mühendisin Buluştuğu Yapısal Çelik Tasarımı” seminer, İzmir Mimar

ve Mühendisler Odası ve Yapısal Çelik Derneği, İzmir, 20 Ocak

2000                       2 ing+ 7 TR                                                                                                                                       

(56) IŞIK, B.: 2000 “ALKER Yapılar 1983-2000” GAP Bölge Kalkınma İdaresi için Yapılan Arge Binasının Açılış Toplantısı, Kitap halinde rapor, ppt sunuş, 16 Ekim 2000

(55) IŞIK, B.:2000 “Earthquake Behavior of the (Gypsum Stabilized Earth) Alker Construction” abstract, Earthquake Safe, International Conference on the Seismic Performance of Traditional Buildings, UNESCO-TC Kültür Bakanlığı-ICOMOS, The Marmara Istanbul, 16-18 November 2000, pp39

(54) IŞIK, B.:2000 “Lehmbaukultur und Gibsverstaerkte Lehm (Alker) Bauten in der Türkei” Vortrag, Lehm 2000, Berlin, 17-18 November 2000

(53) IŞIK, B.: 2000 “Türkiye’de Kerpiç Yapı Kültürü ve Alçı ile Stabilize Edilen Kerpiç, Alker yapılar” III.Ulusal Alçı Kongresi, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, Ankara 2-3 Kasım 2000

(52) IŞIK,B.: 2000 “GAP Bölgesinde Yeni Gözeli Köyü Örneğinde Konut Duvarında Tuğla Yerine Alçılı Kerpiç (Alker) Kullanılmasının Yıllık Enerji Kullanımına ve Hava Kirliliğine Etkisi” Bildiri, 2000GAP Çere Kongresi, Harran Üniversitesi, 16-18 Ekim 2000, cilt 2, pp 1032-1042

(51) IŞIK, B.: 2000“Sağlıklı İnsanlar için Gereken Yapı Şartları ve Yeni Malzemeler” Seminer, Berkosan Bayiler toplantısı, Princess Hotel, Istanbul, 08.07.2000, YAYIN: Dünya İnşaat 2000-Ekim, pp 90-95

(50) IŞIK, B.: 2000“İTÜ GAP Alker Pilot Yapı ArGe Projesi Tamamlandı” Makale, Dünya İnşaat, 2000-Haziran, pp22-23

(49) IŞIK, B.: 2000, “Hafif Çelik Yapıların Geleneksel Ahşap Yapılar ile Benzerlikleri”Bildiri, Yapısal Çelik Semineri, TürkYapısal Çelik Derneği, İTÜ İnşaat Fakültesi Toplantı Salonu, İstanbul, 13-14 Eylül 2000

(48) IŞIK, B., GÖÇER C.,: 2000 “Beton Esaslı Prefabrike Elemanlar ile Giydirilen İskelet Yapılarda Birleşme Yerlerinin Yatay Kuvetleri Karşılaması” Bildiri, 10.Prefabrikasyon Sempozyumu, Deprem ve Prefabrikasyon, 4 Mayıs 2000, pp47-56     

1999                       2 ingilizce + 1 TR                                                                                                                                            

(47) IŞIK, B., (1999): “Çelik Hafif Taşıyıcı Sistemlerin Konut Yapımında Kullanılması” Bildiri, Mimari Tasarım ve Uygulama

Açısından Çelik, Yıldız Teknik Üniversitesi, YEM, 27.12.1999

                               Yayın:Dünya İnşaat, 2000 Ocak, pp52-56

(46) IŞIK, B., HELVACI G., (1999): “Role of Culture and Tradition in the Development of

Housing in the GAP Area of Turkey” IAHS World Congress on Housing “Housing Issues and Challenges for the New Millennium, San Francisco, USA, June 1-7 1999

(45) IŞIK, B, ÖZDEMİR, P., BODUROĞLU, H., (1999): "Earthquakes Aspects of Proposing Gypsum Stabilized Erarth

(Alker) Construction for Housing in the Southeast (GAP) Area of Turkey", Workshop on Recent

 Earthquakes and Disaster Prevention Management, Earthquake Disaster Prevention Research Center

Project (JICA), General Directorate of Disaster Affairs (GDDA), Disaster Management

Implementation and Research Center (METU). Ankara 10-12 March,

                               http://nisee.berkeley.edu/cgi-bin/texhtml

1998                       3 ingilizce +  2 TR                                                                                                                            

(44) IŞIK, B., 1998 “Ecological Aspects of Proposing Gypsum Stabilized Earth (Alker) Construction for Housing in the South

East (GAP) Area of Turkey” International Conference, Eco-materials for Sustainable Habitat, Havana,

CUBA, November 23-27, 1998

(43) IŞIK, B., 1998 “Earth as a Wall Material and its Impact on Pollution” Poster and Paper, CIB World Building

Congress’98, Gaevle, Sweden, 7-12 June 1998

(42) IŞIK, B., CANKAN O., 1998 “Tensile Architecture in Turkey: a Regional Survey of the Growing Market” Paper,

TECHTEXTILE Fair, Lyon-France

(41) IŞIK, B., GÖÇER C., “ Prefabrikasyonda Cephe Elemanı Oluşumu” Bildiri, 2000’e doğru

Prefabrikasyonda Yeni Perspektifler ve Uygulamaları, Sempozyun, Türkiye Prefabrik Birliği, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü, Istanbul, 29-3- Nisan 1998

(40) IŞIK, B.,”Üniversite Sanayi İşbirliği, TOPRAK ArGe Merkezi Değerlendirme Bildirisi”

AR-GE’97 Bilim ve Teknoloji Fuarı, TÜBİTAK MAM, TÜYAP Tepebaşı, Istanbul, 4-7 Haziran 1997

1997                       1 ingilizce + 4 TR                                                                                                                                            

(39) IŞIK, B., GÖÇER C., “Konut Sektöründe Dış Duvar Çevre Kirliliği İlişkisi” Bildiri, Yalıtım’97

sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 15-16 Mayıs 1997

(38) IŞIK, B., “Alçı Dış Yüzey Bitirme İşlemleri ve Gözlemler” II.Ulusal Alçı Kongresi, Istanbul,

2-3 Mayıs 1997

(37) IŞIK, B., GÖÇER C., “Alçının Kerpiç Stabilizasyonunda Kullanılması Halinde Türkiye’de Alçı

Talebinin Belirlenmesi” Bildiri, II.Ulusal Alçı Kongresi, İstanbul 2-3 Mayıs 1997

(36) IŞIK, B., “Çeliğin Mimarları: Charls Eames” Bildiri, Çelik Strüktürler-Yüksek Yapılar, Yapısal

                               Çelik Derneği, YEM, 3 Nisan 1997

(35) IŞIK, B., “Building Intelligent Houses: the Mechanization of Adobe Construction”, Invited Conference SCI Arc, Los

Angeles, February 14, 1997

1996                       1 ingilizce + 1 TR                                                                                                                                            

(34) IŞIK, B., “İNTAG 622 T, Alçı Katkılı Yapı Malzemesine Uygun İnşaat Teknolojisi ve Standartlarının Belirlenmesi” Bildiri,

Toplu Konut Sorununun Mühendislik Boyutu, Toplu Konut İdaresi ve TÜBİTAK, Ankara 13 Kasım 1996

(33) IŞIK, B., “Mechanisation of Gypsum Adobe Construction-Conclution Remark of the Research’96” paper, XXIV. IAHS

Congess, How to House a Nation: the XXI.Century, METU, Ankara 27 May 1996

1995                       1 ingilizce                                                                                                                                         

(32) IŞIK, B., 1995 “Mechanization of Gypsum Adobe Construction” paper, XXIII. IAHS World Housing Congress,

Singapore, Suntec City, 25 September    28

1994                       2 TR                                                                                                                                    

(31) IŞIK, B.:         “Ahşap Doğramalarda Hasar”, Makale, YAPI Dergisi Temmuz 1994

(30) IŞIK, B.:          “Plastik Doğramalarda Taşıyıcılık” Bildiri, Pencereler Sempozyumu, YEM, 28 Nisan 1994

1993 Doçentlik Ünvanı                       1 ingilizce + 1 TR                                                                              

(29) AKMAN, S.: IŞIK, B., “Pano Yapı Elemanlarında Boyut Hatasının Birleşim Derzlerine Etkisi”

Bildiri, Prefabrik Sempozyumu,           I.T.Ü. Ayazağa, 22 Ekim 1993

(28) IŞIK, B.: 1993 “Outdoor-Plaster Applications on Gypsum & Adobe Wall” Post, CIB Congress, Vanquver, Canada, 20/26 June

 

1992                       1 TR                                                                                                                                                   

(27) IŞIK, B.: “Akademik Kariyer Motivasyonu” Bildiri, Mimarlar Odası, Mimarlık Eğitimi

Sempoozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, 16 Nisan 1992

1991 Doktora Ünvanı                          7 TR                                                                                                    

(26) IŞIK, B.: “Alçılı Kerpiç Duvarda Sıva Araştırması” Bildiri, Ulusal Alçı, Kongresi, Yapı Endüstri Merkezi, Istanbul, 4-9 Kasım 1991

(25) IŞIK, B.: “Pano Yapı Elemanlarında Boyut Hatası” Doktora tezi, I.T.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 9 Temmuz 1991

(24) SUNGUROĞLU İ., CANSUN O., YÜCESOY L., IŞIK B., KIZILGÜN.F, ÜNLÜ A., AYGÜN M., ALTUN C., “Sıcak Teras Çatıda Yalıtım Katlarının Düzenlenmesi” makale, İnşaat Dergisi, Nisan 1991

(23) IŞIK, B.: 1991                “Mimaride Çelik, II” Konferans, I.T.Ü.Mimarlık Fakültesi, 109, 9 Nisan

(22) IŞIK, B.: 1991                “Mimaride Çelik I” Konferans, I.T.Ü.Mimarlık Fakültesi 109, 7 Mart

(21) IŞIK, B.: 1991 “Ahşap Kapı Kanadı Imalatı” Ihtira Incelenmesi, Rapor,   I.T.Ü.Inşatt Fakültesi, Yapı Malzemesi A.B.D. Başkanlığı”na, 6 Şubat

(20) IŞIK, B.: 1991 “A.B.D.’de Konut Yapıları, Kerpiç Yapılar”, Konferans, Yapı Endüstri Merkezi, 10.Ocak

1990                       1 almanca + 2 TR                                                                                                                             

(19) IŞIK, B. (1990):“Betonarme Hazır Yapı Elemanlarında Boyutsal Kalite” Konferans. I.T.Ü.Mimarlık Fakültesi 109, 23 Kasım

(18) IŞIK, B.,(1990): “Energieverlust der Lehnmbau Haeuser” Poster, Eingeladene Panelist, Energie, Umwelt und Bauen - Symposium, IB Enstitüsü, Hannover - Almanya, 17 Ekim

 (17) IŞIK, B. (1990): “TS 1475 Alçı Bölme Duvar Bileşenlerinin Yerine Konulması Kuralları”, Yeni çizim ve görüş I.T.Ü.Inşaat Fakültesi Yapı Malz. Çalış. Gr. Koordinatörlüğüne, 16 Şubat

1989                       2 TR                                                                                                                                                   

(16) IŞIK, B.:          “Teknik Eğitim Üzerine Düşünceler” Konferans, I.T.Ü.Mimarlık Fakültesi 109, 2 Mayıs 1989

(15) IŞIK, B.:          “Prefabrike Panolarda Boyut Hatası Analizi” Konferans, ITÜInşaat Fakültesi Semineri, Ayazağa, 13.04. 1989

1988                       3 TR                                                                                                                                                   

 (14) IŞIK, B.:         “Taş Yığma Yapının Sarsma Tablası Metoduyla Deprem Testi Üzerine Tartışma” (+Video gösterisi; kendi çekimi) Konferans, I.T.Ü.Mimarlık Fakültesi 109, 9 Kasım 1988

(13) IŞIK,B.:           “Çatı Altı Mekanlarının Iskan Edilmesi”, Bildiri, Eğimli, Çatılar Sempozyumu, Yapı Endüstri Merkezi, Istanbul, 22 Aralık 1988

(12) IŞIK, B.:          “Montaj Yapıda Derz Problemi”, Bildiri, Yapılarda Derz Sempozyumu, Yapı Endüstri Merkezi, Istanbul, 24 Mart 1988

1987                       1 TR                                                                                                                                                   

(11)  IŞIK, B.:         “Konutlarda Tuvalet Mahalleri Standartları” Bildiri, Toplu Konutlarda Mekan Standartları Paneli, Yapı Endüstri Merkezi, Istanbul 15-16 Nisan 1987

1986                       1 TR                                                                                                                                                   

(10) IŞIK, B.:          “Ulaştırmada Süreklilik” Bildiri, Sosyal ve Ekonomik Gelişimimizde Ulaştırma Sempozyumu, TÜBITAK - I.T.Ü. Ulaştırma ve Ulaşım Araçları (Uyg-Ar) Merkezi,

                               I.T.Ü.Mimarlık Fakültesi, 17 Aralık 1986

IŞIK, B.:“Ulaştırmada Süreklilik” Bildirisinden alıntı, Milliyet Gazetesi, 29 Ocak 1987

1985                       3 TR                                                                                                                                                   

(09) IŞIK, B.:          “Şehiriçi Ulaştırması - Planlama ve Teknoloji” Bildiri, Kentlerde Altyapı ve Buna Bağlı Çevre Sorunları,TÜBITAK, MAG Bilimsel toplantı, I.T.Ü.Maçka, 23/25 Aralık 1985

(08) IŞIK, B.:          “Teknolojinin Gelişmesi Için Teknoloji Araştırması ve Amaç Belirleme”, Bildiri, 2000 Yılında I.T.Ü. Sempozyumu, I.T.Ü.Mimarlık Fakültesi 109, Eylül 1985

(07) IŞIK, B.:          “Betonarme Hazır Yapı Elemanlarında Boyut Toleransı” Bildiri, Türkiye’de Prefabrikasyon Semineri, Yapı Endüstri, Merkezi, Istanbul, 19 Mart 1985

1984                       1 almanca + 2 TR                                                                                                                             

(06) IŞIK, B.:          “Ulaştırma Planının Uygulanmasında Teknik Personelin Önemi”,Türkiye’deUlaştırma Planlaması Sorunları ve Ulaştırma Ana Planı Sempozyumu, I.T.Ü.Mimarlık Fakültesi 109, 30 Ekim 1984

(05) IŞIK, B.:          “Şehirciliğimizin Gelişmesinde Gelecek Tahmini”, Bildiri, Şehirciliğin Son 25 Yılı Semineri, I.T.Ü. Mimarlık Fakültesi 109, 22 Ekim 1984

(04) IŞIK, B.:         “Zielsetzung in Technologie Ausbildung” Full paper, Welt Konferenz über die Ausbildung in der Angewandten Ingenieurwissenschaften, World Congress , Köln  – Germany , 16 April  1984

1983                                                                                                                                                                                   

(03) IŞIK, B.:          “Prefabrikasyonda Boyut Hatalarının Getirdiği Problemler” Bildiri, Türkiye’de Prefabrikasyon Semineri, Yapı Endüstri, Merkezi, Istanbul, 21 Aralık 1983

1982                                      

(02) IŞIK, B.:        “Konut Açığının Giderilmesi Yönünde Alternatif Düşünceler:Prefabrike veya Imece

Konut” Bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Mimarlık ve Teknoloji-Toplu Çalışma, Trabzon, 23 Haziran 1982

1980                                                                                                                                                                                   

(01) IŞIK, B.:         “Hazır Yapı Elemanlarında Tasarım’dan Üretime Yansıyan Boyut Hatalarının Belirli Tolerans Sınırları Içinde

Kalması Için Sistem Araştırması” Bildiri, TÜBITAK 7. Bilim Kongresi, Kuşadası, 3 Ekim 1980

 

Mailing Address: Büyükdere Cd. 93/2 34387 Mecidiyeköy, Istanbul - Türkiye Fax: +90 212 266 0279
Phone: +90 212 2887879 email: bilgeisik@superonline.com / bilge.isik@kerpic.org